De aanleg van De Uithoflijn gaat vanaf maart voor zeven maanden ernstige verkeershinder zorgen. Er wordt geadviseerd om in ieder geval tijdens de spitsuren De Uithof te mijden en het OV of de fiets te nemen. 

Dat heeft de organisatie achter De Uithoflijn laten weten. 

Van maart tot september 2017 wordt de Universiteitsweg ter hoogte van de Heidelberglaan in beide rijrichtingen voor auto’s versmald van drie naar twee rijstroken.

De rijstroken worden in een bocht langs het midden van de kruising gelegd (zie blauwe lijn op onderstaand kaartje). De versmalling en omleidingen zijn nodig voor het aanleggen van een trambaan op de kruising en voor het vervangen van een riool zes meter diep onder de kruising.

De versmalling en de omleiding zijn met de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en U-OV afgestemd.