Veel Utrechters zullen de situatie herkennen: je fiets willen pakken, om vervolgens te constateren dat deze is weggehaald door de gemeente. In 2016 zijn er meer fietsen 'weggeknipt' in de stad dan voorgaande jaren; in totaal werden er 23.463 meegenomen.

Dat zijn ruim 64 fietsen per dag. Dat laat de gemeente desgevraagd weten. In vergelijking met 2015 zijn er dit jaar 24 procent meer fietsen weggehaald. Toen waren dit er 17.855. In  2014 en 2013 waren het er respectievelijk 20.338 en 22.720 fietsen.

De gemeente zegt dat de verandering in cijfers komt doordat stallingen van locatie wijzigingen en er de ene periode andere accenten in de handhaving worden gelegd dan de andere.

Gevaarlijk gestald

Van alle fietsen die zijn weggehaald het afgelopen jaar was 56 procent (13.191 fietsen) 'gevaarlijk gestald'. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld een looproute of vluchtroute blokkeerden, voor een winkel stonden of te dichtbij een blindengeleidestrook waren geplaatst.

"Ze blokkeren de straat en het ziet er rommelig uit. Drukke plekken moeten goed bereikbaar zijn. We verwijderen daarom dagelijks gevaarlijk gestalde (brom)fietsen", schrijft de gemeente op hun website. Dit gebeurt alleen in de binnenstad.

Weesfietsen

Het overige gedeelte bestond uit 'weesfietsen': fietsen die in de openbare ruimte staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Deze houden stallingsplekken bezet. Dat staat rommelig, vindt de gemeente en daarom worden deze fietsen weggehaald tijdens opruimacties.

Bij zo’n opruimactie krijgen eerst alle fietsen een blauw label. Als mensen de fiets gebruiken, moeten ze dit label eraf halen. Zo kan de gemeente makkelijk na een aantal weken zien welke fietsen er al lang staan; deze zijn namelijk nog voorzien van een label.

Alle verwijderde fietsen gaan naar het Gemeentelijk fietsendepot aan de Kanaalweg. Hier betaal je bijna veertien euro als je binnen een maand je fiets ophaalt en ruim twintig euro als je je fiets na een maand ophaalt.