De toekomstige plint die is bedacht voor Hoog Catharijne is niet goed gekeurd door de Welstandscommissie van Utrecht. Er zijn ‘grote zorgen’ over de invulling van de plint voor met name de levendig- en leefbaarheid. 

Volgens de commissie is deze zorg ook geuit door het Stedenbouwkundig Atelier, maar is het niet opgepakt in de uitwerking van het ontwerp. Sterker nog: "het voorstel is op dit aspect zelfs verslechterd."

De eigenaar van Hoog Catharijne, Klépierre, is druk bezig met het vernieuwen van het grote winkelcentrum. Eén van de ideeën hiervoor is om een hoge plint om het gebouw bij onder andere het Smakkelaarsveld en Catharijnesingel op te trekken. Een ontwerp hiervoor is onlangs ingediend bij de welstandscommissie. Nu blijkt dat dit bij lange na niet aan de verwachtingen voldoet.

Met het huidige ontwerp wordt men langs een ‘dode gevel’ geleid, terwijl dit de belangrijkste route naar het station is. De commissie schrijft: "ingrepen zijn noodzakelijk om aan de vereiste leefbaarheid en levendigheid op deze belangrijke plek in de stad tegemoet te komen. Nu ontstaat er een achterkantsituatie."

Ondermaats

Ook de transporttoegang aan de Catharijnesingel, tegenover het terras van TivoliVredenburg, is een ‘ongelukkige keuze’. De commissie vreest echter dat, ondanks dat de achterkantbeleving van de Smakkelaarsveldzijde hierdoor verergert, dat herplaatsing van de transporttoegang niet mogelijk is.

De commissie benadrukt tot slot dat een eventuele omgevingsvergunningaanvraag van Klépierre niet met een positief advies te kunnen voorzien. De invulling van de plint aan het Smakkelaarsveld is ondermaats.