Boekhoudkundige fouten kosten de gemeente zo’n 270.000 euro aan belastinggeld. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) van Financiën.
 

Sinds een aantal jaar int de gemeente niet meer zelf haar belasting, maar wordt dit gedaan door een samenwerkingsverband met omliggende gemeentes. Begin 2016 werd geconstateerd dat de begroting van dit samenwerkingsverband, Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU), niet overeenkomt met de begroting van de gemeente zelf.

In totaal bedraagt het verschil tussen de twee begrotingen bijna zeven ton. Na onderzoek blijkt dat een groot deel van dit verschil te verklaren is door slechte communicatie en het gebruik van verkeerde bankrekeningen. Maar voor een resterend bedrag van 270.000 euro is er geen precieze verklaring gevonden.

Oppositiepartij CDA betreurt het dat de gemeenteraad laat is geïnformeerd over problemen met de inning van belastingen en vraagt of het mogelijk is dat mensen of bedrijven die de gemeente nog belasting schuldig zijn, door nalatige administratie niet hoeven te betalen.