De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Utrecht vond maandagavond plaats. Dit jaar in 'De Sterrenkijker', aan het Berlijnplein. Burgemeester Jan van Zanen sprak over lichtpunten en perspectief, de sterren in de stad en de kansrijke economie.

Burgemeester van Zanen benoemde het toekomstperspectief van Utrecht als onderdeel van een zeer kansrijke as tussen Amsterdam en Eindhoven. Een plek waar investeringen renderen. Van Zanen: "Om onze ontwikkelende stad en regio in de toekomst bereikbaar te houden zijn forse investeringen nodig. Niet alleen om de stad heen, maar ook in de stad. Samen met de provincie en het Rijk zoeken we komend jaar uit welke maatregelen nodig zijn. Opgeteld staan we samen voor een opgave om te investeren voor een bedrag van 3 miljard euro tot en met 2040."

In zijn toespraak benoemde burgemeester Jan van Zanen het belang van samen optrekken en perspectief te hebben. Van Zanen: "Perspectief ontstaat en blijft zolang we met elkaar en voor elkaar werken en leven. In te veel landen in de wereld heerste het afgelopen jaar eerder duisternis dan licht. En niet voor iedereen is perspectief een vanzelfsprekendheid."

Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd tevens stilgestaan bij 100 jaar De Stijl en het EK Vrouwenvoetbal. Er was een voetbalshow en Alexis de Roode en The Brahms kwamen optreden.