Minder jongeren, in de leeftijd van 17 tot 22, verhuisden het afgelopen jaar tussen juli en oktober naar een andere gemeente. In heel Nederland was de daling zo’n vier procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral naar Utrecht verhuisden minder jongeren.

In totaal verhuisden er ruim zevenhonderd minder jongeren naar Utrecht in de genoemde periode in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat er een daling heeft plaatsgevonden van een kwart ten opzichte van 2015. Hiermee heeft in Utrecht zowel absoluut, als relatief de grootste daling plaatsgevonden.

Door heel Nederland verhuisden 46 duizend jongeren naar een andere gemeente. De daling van vier procent is kleiner dan de daling van vorig jaar. Toen verhuisden er 14 procent minder jongeren naar een andere stad. In het studiejaar 2014/’15 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten ingevoerd, waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening.

Andere gemeentes

Terwijl in 2015 naar alle studentensteden minder jongeren verhuisden, was dat het afgelopen jaar niet het geval. Naar Leiden en Eindhoven verhuisden juist weer meer jongeren dan in 2015.