Met nog een week te gaan tot Oud en Nieuws hebben dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder de Utrechtse, weer het Meldpunt Vuurwerkoverlast geopend. Met dit meldpunt willen de fracties de omvang van vuurwerkoverlast in beeld brengen.

Utrechters die een klacht hebben over vuurwerk kunnen dit doen op de website vuurwerkoverlast.nl. In Utrecht zijn al enkele tientallen meldingen te zien. De website blijft open tot 3 januari 2016. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer en aan 30 burgemeesters zal worden aangeboden.

GroenLinks ziet het liefst dat de vuurwerktraditie wordt gemoderniseerd. De partij pleit voor professionele vuurwerkshows. "Hierdoor heb je wel de voordelen van vuurwerk, maar niet de ongelukken schade en overlast."