Jonge statushouders worden vanaf februari volgend jaar in Utrechtse studentenhuizen geplaatst, in de hoop dat de integratie in de samenleving wat makkelijker voor ze gaat. 

De Pilot 'StudentRefugee Community' is een initiatief van SSH en Academie van de stad.

Momenteel wonen statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – alleen in zelfstandige woningen van SSH. Hierdoor is er weinig contact met andere studenten, wat het moeilijker maakt voor statushouders om hun draai te vinden in de nieuwe omgeving.

Op het moment dat er een kamer vrijkomt in een gebouw van SSH, wordt aan de bewoners gevraagd of ze bezwaar hebben tegen een vluchteling (in de leeftijdscategorie 18-23) als huisgenoot. Als dat niet het geval is, dan wordt een groepje statushouders geselecteerd om te hospiteren. In zo’n ‘gemixt’ studentenhuis kunnen bewoners van elkaars culturen leren, zo stelt de organisatie.

Community Builders

Vanuit de Academie van de Stad worden er 'Community Builders' ingezet. Dit zijn maatschappelijk georiënteerde studenten, die de ontwikkelingen in het huis bijhouden. Ook organiseren ze activiteiten en zijn ze het aanspreekpunt voor vragen.

Bij het project wordt samengewerkt met Vluchtelingenwerk, Nidos, COA en de gemeente Utrecht.