Het wordt makkelijker voor de Utrechtse detailhandel om een horecafunctie te krijgen en er komt meer ruimte voor horeca in de wijken. Het zijn twee van de belangrijkste nieuwe voorgestelde mogelijkheden in het opgestelde horecakader door het Utrechts college. 

Het oude kader, waarin regels voor de horeca worden vastgesteld, stamde uit 2012. Inmiddels is er veel veranderd in de horeca en de retail en dus is het ook tijd voor een vernieuwing van de horecaregels.

Wethouder Jeroen Kreijkamp van Economische Zaken licht het nieuwe kader toe: "We willen soepelere regels voor mengvormen tussen detailhandel en horeca. Je ziet steeds meer nieuwe concepten verschijnen, maar de regels hiervoor zijn nu nog wat strikt." 

"Voor de economie is het belangrijk dat winkelstraten de kans krijgen om een combinatie te maken met horeca. In de stad gaat het om ontmoeting en beleving, je moet een reden hebben om de prachtige binnenstad in te gaan. Dus horeca wordt met dit nieuwe kader meer zichtbaar in de winkelstraten. Maar let wel: het gaat hier om horeca zonder alcohol."

Mengvorm

Een andere (soort van) mengvorm geldt voor restaurants, die langer open mogen blijven. "We willen aan restauranthouders de mogelijkheid bieden om ook na het eten een beleving aan te bieden", zegt Kreijkamp.

"Deze ondernemers kunnen dan bijvoorbeeld als het diner is afgelopen een dj in de zaak zetten zodat de gasten nog gezellig kunnen blijven borrelen."

Daarnaast komen er ook meer mogelijkheden in de wijken om een horeca te starten, al betekent dit niet dat er lukraak horecazaken in een buurt geopend kunnen worden.

Maatwerk

"We willen maatwerk kunnen leveren in de wijken. Denk hierbij aan daghoreca rond pleinen of op bijvoorbeeld de Kanaalstraat. Het is nu nog lastig om een dergelijke zaak te starten in de wijk. We willen met ondernemers en bewoners goed kijken wat waar kan. Het evenwicht tussen leefbaarheid voor omwonenden en levendigheid van de horeca houden we hierbij goed in de gaten."

Ook voor terrassen gaat er in de toekomst meer maatwerk komen. De gemeente wil steeds meer voetgangersgebieden gaan ontwikkelen in de binnenstad en dat brengt problemen en kansen met zich mee. "Er moet in de toekomst goed gekeken gaan worden waar grotere terrassen eventueel zouden kunnen en waar niet."

Grote feesten

Andere aanpassingen in het horecabeleid betreffen onder andere tijdelijk extra feestlocaties op bedrijventerreinen voor bijvoorbeeld grote familiefeesten of bruiloften. "Dit soort grote bruiloften zijn nu nog nauwelijks mogelijk in Utrecht", licht Kreijkamp toe.

"Zo wordt het voor bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse families, waar families en vrienden van ver overkomen, makkelijker om hun gasten te ontvangen en is er ook parkeerruimte voor de auto’s die ze met zich meenemen."

Het nieuwe horecakader is nog niet van kracht. De wethouder wil in het eerste kwartaal van 2017 in gesprek met de gemeenteraad en hoopt dat er nog voor de zomer een definitief 'ja' volgt op het plan.