Een commissie van externe experts gaat bekijken hoe de Utrechtse gemeenteraad toegankelijker kan worden. Dit gebeurt op verzoek van de raad zelf, die zich meer wil openstellen voor bewoners van de stad.
 

Uitgangspunt van de raad is dat 'een open, toegankelijke stad als Utrecht, een open en toegankelijke raad verdient'. Om te bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden, is een commissie van vier externe experts samengesteld. Deze komen deels uit Utrecht, deels daarbuiten.

Er is door de raad bewust gekozen voor experts met diverse achtergronden. Zo is commissielid Scott Douglas universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, terwijl voorzitter Jan Dirk Pruim griffier is in Almere en een achtergrond heeft als gemeentesecretaris. De andere twee leden zijn Anke Siegers (directeur van netwerkorganisatie) en Amalia Deekman (senior onderzoeker in de cultuursector).

In het voorjaar van 2017 rondt de commissie haar onderzoek af en geeft deze raad advies.