Fracties verdeeld over verhoging fractiegeld

De gelden vanuit de gemeente richting de fracties, de griffie en de Rekenkamer in Utrecht gaan misschien in totaal met een half miljoen euro omhoog. Dat heeft het zogeheten presidium (vergadering van fractievoorzitters en griffie) besloten. Voor de politieke fracties betekent dit een verhoging van de gelden van ruim 21 procent. Tim Schipper van de SP: “Je moet jezelf niet willen kietelen.”

De verschillende instanties vinden dat ze momenteel te weinig financiële ondersteuning krijgen. Van de 500.000 euro gaat er 320.000 naar de griffie, 130.000 naar de fracties en de 50.000 naar de Rekenkamer. SP-fractievoorzitter Tim Schipper is het totaal oneens met de verhoging.

"Die budgetten zijn bedoeld voor personeels- en kantoorkosten. Wij storten al jaren geld terug aan het eind van het jaar omdat we te veel krijgen. Maar blijkbaar moeten we meer krijgen doordat fracties in andere grote gemeenten dat ook krijgen. De verhoging van de fractiegelden bedraagt 21,2 procent, het is van God los."

De griffie heeft extra financiële ondersteuning nodig vanwege het toegenomen takenpakket. Met meer raadsadviseurs en commissiegriffiers wil de griffie gaan zorgen voor een betere advisering van de raad bij zaken als agendering en initiatiefvoorstellen. De Rekenkamer heeft de extra financiering nodig voor de inhuur van externe expertise en om meer spreiding aan te brengen in onderzoeksonderwerpen.

Drogredenen

De wens om de fractiegelden te verhogen komt voort uit een gebrek aan tijd. Er wordt steeds meer gevraagd op het gebied van communicatie. Met een verhoging van de vaste bijdrage per fractie moet dit mogelijk worden gemaakt. Ook moet er op deze manier ruimte worden gemaakt voor meer professionalisering van het raadswerk en het vergroten van de kennis en kunde van de raadsleden.

Drogredenen volgens Schipper. "Ik vind het zo slecht onderbouwd. Iets meer communicatie, een stukje professionalisering. Omgerekend krijgen raadsleden twee keer modaal. Daar kunnen ze prima zelf een cursus van aanschaffen. De raad moet er nog een klap op geven aankomende maand en ik hoop er nog wat aan te kunnen doen. Maar, wie wil er niet 21 procent bij? Je moet niet jezelf gaan kietelen. Er is nog geen geld voor de verbouwing van het Stadhuis en we hebben een Domtoren die op instorten staat en waar nog geld voor nodig is. Wij storten in ieder geval alles wat we te veel krijgen direct weer terug."

Fracties verdeeld

De fractieondersteuning gaat met € 130.000 omhoog, waarvan € 6.500 per fractie en € 1.445 per raadslid. Een meerderheid van het presidium heeft tijdens de vergadering van 28 november 2016 ingestemd met bovenstaande verdeling. De fracties van SP, VVD en CDA hebben echter laten weten niet in te stemmen met de impulsen.

Tip de redactie