Het tekort aan studentenwoningen in Utrecht neemt af. Sinds 2014 is het aantal bijna gehalveerd een tekort van 9.200 naar 5.100 woningen. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 van Kences.
 

Utrecht verwacht dat deze daling de komende jaren doorzet. Ook de betaalbaarheid van studentenhuisvesting is verbeterd. Studenten besteden gemiddeld 37 procent van hun inkomen aan woonruimte, waar dit eerder nog 41 procent was. Utrecht huisvest momenteel 30.800 uitwonende studenten.

Naast het bouwen van nieuwe studentenwoningen is ook het effect van het zogenoemde Studievoorschot, waardoor minder studenten op kamers gaan, niet te onderschatten. Bij de eerstejaars bachelor-studenten is dit percentage gedaald van 72 naar 55 procent, een daling die de komende jaren zal doorwerken bij de ouderejaarsstudenten.

De komende jaren komen er via nieuwbouw, transformatie, splitsingen en omzettingen van woningen er nog eens ruim 4.000 woningen bij in Utrecht. Dit zijn voor het grootste deel zelfstandige woningen, wat aansluit bij de behoefte van studenten. Volgens de Monitor wil ongeveer de helft van de studenten die nu een kamer huurt, liever een zelfstandige woonruimte.