De bouw van een biowarmte-installatie op Lage Weide mag doorgaan, maar wel met een strengere norm voor de uitstoot van giftige gassen. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.
 

De rechtszaak was aangespannen door Mobilisation for the Enviroment (MOB) en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU)  tegen Eneco, die de biowarmte-installatie wil bouwen in Utrecht. Zij zijn het niet eens waren met de verleende omgevingsvergunning.

De rechtbank oordeelt dat Gedeputeerde Staten van Utrecht de vergunning terecht hebben verleend, maar past wel de norm van de uitstoot van dioxinen en furanen (rook- en afvalgassen) aan.

Giftige gassen

De biowarmte-installatie voldoet aan alle (milieu)normen qua geur, geluid en luchtkwaliteit. Doordat Eneco heeft aangegeven strengere normen te kunnen naleven dan wordt geëist, heeft de rechtbank besloten dat Eneco zich aan deze strengere normen moet houden.