Gratis OV-fietsen lijken een goed alternatief om de drukke buslijnen richting De Uithof te ontlasten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Decisio onder ruim 400 Utrechtse studenten.
 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde tijdens de spits liever gebruik maakt van een OV-fiets dan de bus. Zo’n 20 procent is bereid om hier één euro voor te betalen. Ook als de Uithoflijn in 2018 gaat rijden, stapt een derde nog steeds liever op de fiets.

Uit het onderzoek blijkt verder dat reiskosten dé factor zijn in de afweging van studenten om gebruik te maken van het openbaar vervoer of een OV-fiets. In de huidige situatie reizen studenten gratis met het openbaar vervoer, maar betalen ze voor het gebruik van een OV-fiets. Zou de OV-fiets voor studenten gratis zijn, dan wil 64 procent hier tijdens spitsuren gebruik van maken.

Bovendien is twintig procent bereid om één euro te betalen. Dit is belangrijk omdat het openbaar vervoer tijdens de spitsuren overbelast is. Vanaf januari 2017 wordt de drukte versterkt doordat landelijk ruim 100.000 mbo’ers ook toegang krijgen tot de kaart.

Uithoflijn

Het openbaar vervoer tussen Utrecht CS en De Uithof is tijdens spitsuren al langere tijd overvol, wat leidt tot lange wachttijden. Vanaf 2018 vangt de Uithoflijn deze drukte op. Toch verwacht de gemeente Utrecht dat de tram rond 2025 opnieuw onvoldoende ruimte biedt voor de vervoersvraag.

Het onderzoek adviseert tot slot om een pilot te starten met een deelfietsensysteem om zo de kosten en baten van een dergelijk systeem in kaart te brengen.