Snelle elektrische fietsen vallen vanaf volgend jaar onder de noemer bromfietsen en mogen vanaf dat moment in Utrecht niet meer op het fietspad. De VVD-fractie in Utrecht vindt dit echter geen goede ontwikkeling. 
 

Volgens de VVD gaat dit ten koste van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het overige verkeer. Een speed pedelec of high speed e-bike is een elektrische fiets waarmee snelheden tot 45 kilometer per uur mogelijk zijn.

Deze voertuigen vallen vanaf 1 januari 2017 wettelijk onder de voertuigcategorie bromfietsen. Een speed pedelec moet vanaf dan een geel kentekenplaatje hebben en de bestuurder wordt verplicht om een speciale helm te dragen.

Uit onderzoek van Grontmij blijkt dat het erg onverstandig is om snelle elektrische fietsen, ook wel speed pedelecs genoemd, op de rijbaan te laten rijden omdat het snelheidsverschil met het autoverkeer veel te groot is.

"Het merendeel van de speed pedelec-bestuurders is onvoldoende in staat mee te komen met andere gemotoriseerde voertuigen en dit kan voor hinderlijk en gevaarlijke verkeerssituaties kan zorgen met alle gevolgen van dien", aldus raadslid André van Schie.

Van Schie: "De gemeente Utrecht stimuleert nadrukkelijk het gebruik van de (snelle) elektrische fiets als alternatief voor de auto, maar er zullen veel speed pedelec-bestuurders afhaken voor woon-werk verkeer als zij binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden."

De VVD Utrecht denkt dat het beter is om de snelle fietser te vertrouwen en de vrijheid te bieden te kiezen welke positie op de weg het beste past bij zijn of haar rijgedrag. De fractie wil van het college weten hoe er wordt omgegaan met de nieuwe regels en wat dit gaat betekenen voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer.