De eindrapportage van de zogeheten 'Knijp Monicabrug' concludeert een jaar na invoering van de verkeersmaatregel in Utrecht dat de luchtkwaliteit aan de Weerdsingel Westzijde en Oudenoord is verbeterd. 

Ook zijn er nadelen vastgesteld: zo zijn er veel files op de Kaatstraat en Oudenoord.

Door de maatregelen voldoet de Weerdsingel aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De 'knijp Monicabru' doseert het autoverkeer op het Paardenveld en op het kruispunt Weerdsingel Westzijde – Oudenoord. De Weerdsingel is ingericht als 30 kilometergebied met meer ruimte voor fietsers.

De hoeveelheid verkeer van de Weerdsingel Westzijde naar de Oudenoord is daardoor met 25 tot 30 procent afgenomen. Het autoverkeer neemt grotendeels de door de gemeente gewenste alternatieve route: om de binnenstad heen. Door de vermindering van het autoverkeer is de luchtkwaliteit verbeterd. De knijp Monicabrug heeft hiermee het gewenste effect.

Nadelen

De eindrapportage noemt ook enkele nadelen. Zo is er zoekgedrag van automobilisten in Pijlsweerd gesignaleerd, is er meer verkeer over de Acaciastraat en is er geregeld file op de Kaatstraat en de Oudenoord. De rijtijden van de bussen op het traject Kaatstraat-St. Jacobsstraat zijn hierdoor verslechterd.

In december worden de uitkomsten van de eindrapportage met inwoners uit de omliggende wijken besproken.