De verbreding van Ring Utrecht gaat door. Dat werd gister bij de bespreking van het plan voor de A27 duidelijk. De petitie van 'Kerngroep Ring Utrecht', waarin gevraagd wordt de verbreding niet door te laten gaan, blijkt geen effect te hebben.

Zo’n 8.700 mensen zetten een handtekening onder de petitie, die gister in de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit gebeurde tijdens de bespreking van MIRT; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij de bespreking werden verschillende plannen voor de verbreding en aanleg van wegen geëvalueerd. Ook het plan voor de A27 kwam aan de orde.

Kerngroep Ring Utrecht, bestaande uit meerdere bewoners- en milieuorganisaties, wil niet dat het plan doorgaat. Om de verbreding mogelijk te maken, moet er namelijk een stuk bos gekapt worden. Dat heeft volgens de organisatie nadelige gevolgen voor de natuur. Andere klachten gaan over de verslechtering van luchtkwaliteit voor omwonenden, geluidsoverlast, veiligheid en cultuurhistorie.

Verkiezingsprogramma PvdA

De kerngroep had goede hoop dat de PvdA zijn steun voor het plan zou intrekken. In het verkiezingsprogramma staat namelijk het volgende: "Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak". Daarnaast gaf partijleider Diederik Samsom laatst tijdens een debat aan dat hij het nut van deze specifieke verbreding niet inziet.

Tijdens de bespreking van gister, bleef PvdA toch achter het plan staan. Minister Schultz van Haegen, die graag wil dat de verbreding plaatsvindt, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan gewoon doorgaat. Een volgend kabinet zou deze beslissing niet terug kunnen draaien.