Het lijkt erop dat de grote winkelketens Hudson’s Bay en Primark een vestiging gaan openen in het voormalige V&D-pand aan de Rijnkade. De winkels zijn welkom wat betreft het overgrote deel van de gemeenteraad, maar ze doen in een open brief wel een beroep op de multinationals. ‘Sluit u aan bij de hoge Utrechtse ambities’. Alle fracties, op de VVD en Stadsbelang Utrecht na, zien graag dat de ketens zich gaan beteren op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieubelasting.
 

Aan de directies van Primark en Hudson Bay

Welkom in Utrecht!

Utrecht is blij dat het voormalige V&D pand weer gevuld wordt. Zo komen er weer banen terug, na de verdrietige ontslagen bij het faillissement van V&D. Ook weten we dat veel Utrechters er naar uit kijken om bij u te komen winkelen.

Utrecht is een aantrekkelijke stad met hoge ambities op het gebied van duurzaam ondernemerschap en mensenrechten. Het zit in het DNA van de stad en wordt breed gedeeld door de inwoners die wij vertegenwoordigen. Uw medewerkers en klanten, bestaande én nieuwe, zullen zich dan ook snel thuis voelen in Utrecht.

Ondernemen, werken en wonen in zo’n mooie stad brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen om deze ambities na te blijven streven en hoog te houden.

Helaas hebben wij niet alleen maar positieve signalen over uw bedrijven ontvangen. We maken ons zorgen over de milieubelasting en zweem van mensenrechtenschendingen die hangt om de productie van met name kleding in uw winkels. Recent verscheen in het nieuws dat Hudson Bay gebruik maakt van onveilige fabrieken. En ook Primark staat niet bekend om haar transparante productieproces, eerlijke lonen of veilige arbeidsomstandigheden.

We hebben geen ambitie om uw komst naar Utrecht te verhinderen. Dat laten onze gemeentelijke bevoegdheden trouwens ook niet toe. Bovendien zou daarmee sprake zijn van ongelijke behandeling: ook andere winkelketens als ZaraC&A en H&M met filialen in Utrecht zijn regelmatig in het nieuws vanwege schendingen van mensenrechten bij de productie van de kleding.

Liever maken we van de mogelijkheid gebruik om een oproep aan u te doen: sluit u aan bij deze hoge Utrechtse ambities. Zou het niet mooi zijn als u het voortouw zou nemen om afspraken te maken met de andere grote winkelketens in de Utrechtse kledingbranche om de mensenrechten en duurzaam ondernemerschap te bevorderen? We doen u graag een paar suggesties.

U kunt wat doen aan de milieubelasting van uw productieprocessen. U kunt vaker kleding aan bieden die gemaakt is van biologische en hergebruikte stoffen, en recyclebakken voor afgedankte kleding plaatsen. U kunt afspraken maken over meer transparantie over uw productielocaties, loonberekeningen en prijsopbouw. Zo kunt u consumenten laten zien waar uw kleding vandaan komt en welk deel van de verkoopprijs naar de arbeiders gaat. Ook vinden wij het belangrijk dat uw winkelpersoneel uw klanten van duidelijke informatie kan voorzien over de werkelijke omstandigheden waarin de producten gemaakt zijn.

Het Ondernemersfonds Utrecht biedt mogelijkheden om gezamenlijk middelen vrij te maken voor initiatieven. De gemeente kan u, waar nodig, ondersteunen. Bijvoorbeeld door een gelijk speelveld te creëren met regelgeving. En door een regierol te pakken waar deze ontbreekt. Wij maken ons hier graag hard voor in de Utrechtse gemeenteraad.

We hopen van harte dat u deze handschoen oppakt en nodigen u graag uit voor een verkennend gesprek. Want Utrecht maken we samen, ook op het gebied van onze hoge ambities op duurzaam ondernemerschap en mensenrechten.

Welkom in Utrecht!

Thijs Weistra (GroenLinks), Maarten van Ooijen, (ChristenUnie), Jony Ferket (D66), Michel Eggermont (SP), Eva van Esch (PvdD), Gadiza Bouazani (PvdA) en Sander van Waveren (CDA).