Woningen goedkoper maken, meer sociale huurwoningen realiseren en eerder duurzaamheidsmaatregelen invoeren. Dat zijn de uitgangspunten voor de zogeheten prestatieafspraken voor de komende vier jaar.
 

Prestatieafspraken zijn de regels en doelstellingen die de gemeente Utrecht samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties opstelt over het woningaanbod in de stad. Concreet gaat dit betekenen dat de komende vier jaar de huurverhoging voor mensen met lage inkomens lager gaat uitvallen. Daarnaast wordt er gestart met een proef om ‘dure scheefwoners’, lage inkomens in relatief dure woningen, een huurmatiging te geven.

Sociale huurwoningen

Tot slot gaan er in vergelijking met de vorige prestatieafspraken sociale huurwoningen bijkomen. De gemeente hoopt tot 1.800 nieuwe sociale huurwoningen te komen de aankomende vier jaar. Daar moet bij gezegd worden dat het geschatte tekort aan huurwoningen in 2020 nog altijd 4.000 is.

“Mensen met een dikke én een smalle beurs moeten goed kunnen wonen in Utrecht”, zei wethouder Paulus Jansen bij de presentatie van de prestatieafspraken. “Er is in Utrecht nog steeds een nijpend tekort aan sociale huurwoningen. Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties doen er van alles aan om de voorraad sociale huurwoningen te vergroten. Dat blijkt ook weer uit deze update van de prestatieafspraken.”