‘Kerngroep Ring Utrecht’ biedt aankomende maandag in de Tweede Kamer een petitie aan waarin gevraagd wordt de Ring Utrecht niet te verbreden. Ruim 7500 mensen hebben het document ondertekend.
 

De petitie wordt aangeboden tijdens de bespreking van de voortgang van MIRT; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hierbij worden allerlei plannen over de aanleg of verbreding van wegen besproken. Ook de verbreding van de Ring Utrecht komt aan bod.

Kerngroep Ring Utrecht, een organisatie bestaande uit Utrechtse bewoners- en milieuorganisaties, wil deze verbreding voorkomen. Om de verbreding mogelijk te maken, moet er namelijk een stuk bos gekapt worden. Dit tast volgens de organisatie de natuur aan, voornamelijk rond Amelisweerd.

Andere klachten gaan over de verslechtering van luchtkwaliteit voor omwonenden, geluidsoverlast, veiligheid en cultuurhistorie. Bovendien heeft de verbreding volgens de organisatie helemaal geen nut; de verbreding is er voor bedoeld om files te verminderen, maar versterkt juist alleen maar het aantal files. Dit zou komen doordat files niet ontstaan door drukte op de weg, maar vooral door afslagen.