Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Greenpeace steunen het plan om op Lage Weide een BioWarmte Installatie (BWI) te bouwen. Dit in tegenstelling tot andere partijen die juist erg kritisch zijn op de komst van de biomassacentrale.
 

Verschillende politieke partijen, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Utrechtse activist Bart van den Heuvel stelden eerder nog dat de biomassacentrale van Eneco voor meer uitstoot van fijnstof zorgt. Daarop heeft het Utrechts college besloten om een extra onderzoek te starten naar de effecten van een biomassacentrale.

Volgens de milieupartijen zorgt de biosmassacentrale in Utrecht voor een besparing van aardgas en scheelt het 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar. “De effecten op de luchtkwaliteit zijn te verwaarlozen en de aanvoer van de biomassa is goed geregeld”, zo stellen de partijen. Wel zetten de milieuorganisaties kanttekeningen bij biomassa. Zo moet het geen overlast voor de omgeving opleveren en moet er kritisch gekeken worden naar de herkomst van het materiaal dat gebruikt wordt voor de installatie.

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie zegt: “We moeten  zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van kolen, olie en gas. Voor Utrecht betekent dat vooral dat onze huizen van het gas af moeten. Dat kan door over te schakelen op elektrische verwarmingssystemen. Dankzij het warmtenet hebben we in Utrecht nog een alternatieve warmtebron klaarliggen. In de toekomst zal het warmtenet wellicht kunnen draaien op aardwarmte. Maar zolang dat nog niet zo is, is dit een goede stap op weg naar duurzame warmte voor onze stad.”