VVD stelt vandaag vragen aan het college over de wijze waarop de gemeente Utrecht zich voorbereid op de terugkeer van jihadisten. De partij wil meer zicht op terugkerende jihadisten en de mogelijke dreiging die zij met zich meebrengen.
 

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de meest recente analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Hierin geeft de NCTV aan zich zorgen te maken over Nederlandse strijders in Syrië die proberen terug te keren naar Nederland.

“Voor de VVD staat de veiligheid van de stad en haar bewoners voorop”, legt raadslid Queeny Rajkowski uit. “Wij willen weten hoe het college de risico’s van terugkeerders in kaart heeft gebracht en van welke dreiging ze uitgaat.” De partij vraagt naar cijfers over het aantal Utrechters dat op dit moment is uitgereisd naar Syrië en over het aantal dat is teruggekeerd of graag terug wil keren.

“Terugkeerders zullen eerst verantwoording moeten afleggen over hun keuze af te reizen naar IS-gebied”, aldus Rajkowski. “Er kan wat ons betreft pas sprake zijn van terugkeer als vast is komen te staan dat ze geen gevaar vormen voor de samenleving en zich niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.”

De partij wil van het college ook graag weten of terugkeerders kunnen worden gedwongen om mee te doen aan deradicaliseringsprogramma’s.