Het moet makkelijker worden voor ondernemers en winkeliers om van hun zaak een mengvorm te maken met winkel- en horecafunctie. Daar pleiten VVD en D66 voor en stellen hierover vragen aan het Utrechts college. 
 

De fracties stellen dat het winkellandschap verandert en dat consumenten zich niets aantrekken van de scheiding tussen producten en diensten. Nu mag een winkel vaak alleen nog of een horecazaak zijn of een winkel. Een mengvorm tussen deze twee wordt vaak nog belemmerd door regelgeving.

“Het onderscheid tussen producten, dienstverlening en branches is arbitrair en raakt gedateerd”, zeggen de partijen. “Voor de consument draait winkelen om beleving, sfeer en kwaliteit. Een divers winkelaanbod is belangrijk want dit houdt een winkelcentrum of -gebied aantrekkelijk en verhoogt de levendigheid in de wijk.”

De partijen willen nu dat het college gaat nadenken over wat de mogelijkheden zijn om deze mengvormen mogelijk te maken. “Een veelgehoorde wens onder ondernemers is het aanpassen of opheffen van verstikkende regelgeving. Zij willen graag aan de slag met vernieuwende mengvormen”, besluiten de fracties.