Een tweede stadsgesprek over de uitbreiding en vernieuwing van het stadscentrum vindt plaats op 6 december. Sinds het vorige gesprek zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt voor de inrichting van de nieuwe wijken. 

De uitbreiding betreft twee gebieden. Het ‘Beurskwartier’ (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs) en het ‘Lombokplein’ (het huidige Westplein en omgeving). Het ontwerp voor het Beurskwartier laat zien in welke richting de plannen opgaan wat betreft bouwhoogtes, bebouwingsdichtheid, verkeersstructuur, stadsgroen en -park.

Het ontwerp voor het Lombokplein laat de mogelijkheid zien van een stadsstraat langs de moskee, de aanleg van het plein en geeft inzicht in de oplossingen voor de bereikbaarheid van het centrum.

De resultaten van het gesprek worden meegenomen in de Structuurvisie voor het gebied. Dit zal naar verwachting eind januari 2017 worden voorgelegd aan het college. Aanstaande 6 december zijn er in Stadskantoor drie aanvangstijden voor het stadsgesprek.

Aanmelden voor 17.30 uur, 19.15 uur of 21.00 uur kan hier.