De onderhandelingen rondom het bed-bad-brood akkoord zijn onverwachts afgebroken door staatssecretaris Dijkhoff. Struikelblok is de weigering van een aantal gemeente om hun eigen opvang te sluiten.
 

Dat heeft Dijkhoff maandag laten weten. Deze weigering zou ondermijnend werken voor een effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, vindt de staatssecretaris. Hij stopt nu de financiële ondersteuning die gemeenten krijgen voor die opvang. Ook wil hij de wet zo veranderen, dat hij sluiting van de gemeentelijke opvanglocaties kan afdwingen.

De gemeente Utrecht zag nog mogelijkheden om tot overeenstemming en uitvoerbare afspraken naar aanleiding van het coalitieakkoord van april 2015 te komen. Volgens wethouder Kees Diepeveen blijft nu het vraagstuk bestaan dat mensen zonder rechtmatig verblijf en/of recht op rijksopvang, op straat terecht komen.

Commissie

"Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het is cruciaal dat rijk en gemeenten op een lijn komen bij deze en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van migratie en asiel", aldus de wethouder. "Ik stel voor dat een commissie van wijzen gaat kijken naar de aanpak van het rijk en van gemeenten. Deze commissie moet een advies uitbrengen dat de basis kan vormen voor het maken van afspraken voor de volgende kabinetsperiode."

Dit advies van de commissie zal zich dan niet moeten beperken tot de bed-bad-brood voorzieningen, maar moet zich ook uitspreken over bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders en de wijze waarop gemeenten en COA samenwerken rondom het vinden en afschalen van opvangvoorzieningen voor asielzoekers.

"Utrecht zal doorgaan met de huidige opvang en begeleiding van ongedocumenteerden, die breed gedragen wordt in de stad. We leggen ons er niet bij neer dat gemeenten financieel moeten opdraaien voor niet sluitend rijksbeleid",  besluit Diepeveen.

Vragen

Stadsbelang Utrecht stelde al snel na de bekendmaking van het stukgelopen akkoord vragen aan het Utrechts college. De partij wil weten waarop de onderhandelingen precies zijn stukgelopen, in hoeverre de huidige Utrechtse aanpak afwijkt van het compromis op landelijk niveau en of er nog mogelijkheden zijn om de onderhandelingen weer op te starten.

Ook de GroenLinks-fractie heeft vragen na de ontwikkelingen van vanochtend. Raadslid Tara Scally is geschrokken en wil weten welke gevolgen dit heeft voor ongedocumenteerden die in Utrecht verblijven of die naar Utrecht komen en voor de organisaties die hen helpen. "Wij blijven het een taak van het Rijk vinden om dit te financieren en dat vindt het college ook. Wij vragen wel aan de wethouder of hij kan en wil garanderen dat de regeling door de gemeente blijft gefinancierd, als dat nodig is."