Meer buitenlanders in Utrecht

Utrecht is de afgelopen jaren weer een stukje multicultureler geworden. Terwijl twee jaar geleden nog 16,1 procent van de inwoners in het buitenland was geboren, is dit percentage nu opgelopen tot 16,5.

Dat blijkt uit de 'Multicultikaart' van het dagblad Tubantia. Utrecht loopt met de toename van 0,4 procent in het buitenland geboren inwoners achter op de nationale trend: in heel Nederland bedraagt de toename 0,5 procent.

Utrecht anders dan rest G4

In de G4 is er een opvallend verschil tussen Utrecht en de andere drie grote steden. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn Surinamers de grootste groep met respectievelijk 16,6, 14,7 en 16,6 procent, gevolgd door Marokkanen en Turken. De verschillen daar met de nummers twee en drie op de lijst zijn echter verwaarloosbaar.

In Utrecht daarentegen zijn Marokkanen met 24 procent veruit de grootste groep, al is dit percentage is wel kleiner dan twee jaar geleden. Turken en Surinamers zijn de nummer twee en drie op de lijst met respectievelijk 11,8 en 6,8 procent.

Meer Europeanen

Het aantal buitenlanders neemt in zijn totaliteit toe in Utrecht. De nieuwe inwoners komen vooral uit Europa. De groep 'Overig Europa', waar buurlanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk niet onder vallen, staat op de vierde plek van de lijst.

Hierna volgt 'Overig Azië', de groep waar onder andere Syriërs onder vallen. Deze groep mensen heeft de laatste twee jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt: terwijl de groep eerst op plek elf stond van de lijst, is dit nu plek vijf.

Tip de redactie