Onderzoek naar interesse voor centrale vuurwerkshow oud en nieuw

Het college gaat de interesse voor een centrale vuurwerkshow tijdens oud en nieuw peilen bij Utrechters, maar voelt niets voor vuurwerkvrije zones rond scholen en zorginstellingen. Dit blijkt uit de reactie van het college op het ‘Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie’, dat door GroenLinks Utrecht is ingediend.  

De partij wil de vuurwerktraditie hervormen door meer vuurwerkvrije zones in te voeren, geen vergunningen meer af te geven aan nieuwe vuurwerkverkopers en een centrale vuurwerkshow te houden tijdens oud en nieuw. Het college gaat niet overal in mee: "Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling wordt door een grote groep inwoners gezien als een traditie. Het hervormen van een traditie vraagt tijd."

Het college vindt het zodoende niet nodig om vuurwerkvrije zones in te stellen bij scholen, aangezien er vanuit deze instanties geen klachten zijn ontvangen. Wat betreft vrije zones in de omgeving van dierenweides en parken, gaat de gemeente wel mee. "Dit jaar willen we voor het eerst een vuurwerkvrije zone invoeren in de Voorveldse Polder, rondom twee maneges." Deze keuze is gemaakt vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en milieu.

Ook blijft het college gewoon vergunningen geven voor verkoop van vuurwerk. "Wij zien niet hoe minder verkooppunten leiden tot minder overlast. Wij zien daarin eerder een stimulans voor illegale verkoop van vuurwerk", geeft ze als argument voor die keuze. Voorheen was er in Utrecht een grotere hoeveelheid kleine verkoopplaatsen voor vuurwerk. Intussen is dit veranderd in een kleinere groep grote verkoopplaatsen. Er zijn er nu elf in totaal.

Vuurwerkshow

GroenLinks wil ook graag één centrale vuurwerkshow met oud en nieuw, om zo vuurwerkoverlast te minimaliseren. De gemeente is bereid om de haalbaarheid en interesse hiervoor te onderzoeken. Als de uitkomst van het onderzoek positief blijkt, kan de vuurwerkshow een feit worden.

Het college is nog wel kritisch: "Of op de langere termijn een vuurwerkshow kan bijdragen aan een cultuuromslag, waarbij minder vuurwerk in de wijken wordt afgestoken, is de vraag. Een show is niet voor alle vuurwerkliefhebbers een aantrekkelijk alternatief, men wil ook zelf vuurwerk afsteken."

Tip de redactie