Meer geld naar onderhoud historische kerktorens

De gemeente gaat geld beschikbaar stellen om historische torens in Utrecht, zoals de Domtoren, te onderhouden. Dat is vrijdag bij de bespreking van de programmabegroting besloten.  

Reden hiervoor is dat de gemeente historisch gezien eigenaar is van de torens, waardoor zij een ‘zorgplicht’ heeft.

Zo stellen de VVD, CDA en de SP in hun aangenomen motie. De gemeente gaat niet alleen de onderhoudskosten betalen, maar ook mogelijke restauratiekosten. Naast de Domtoren, zal er ook 'gezorgd' worden voor de Buurtoren, de Geertetoren, de Jacobitoren en de Toren van Vleuten.

Daarnaast willen de partijen met de motie inzicht krijgen in de verwachte uitgaven voor onderhoudskosten voor dit soort torens. Omdat het zulke bijzondere gebouwen zijn, zullen kosten voor onderhoud duur zijn.

Tip de redactie