Nieuwe kansen voor Museum Oud Amelisweerd en andere culturele instellingen

Aangenomen moties gisteravond tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad hebben voor nieuw perspectief gezorgd voor culturele instellingen die eerder nog buiten de boot dreigden te vallen.  

Museum Oud Amelisweerd kon om verschillende redenen geen exploitatiesubsidie krijgen vanuit de Cultuurnota. Daarnaast kregen zeven instellingen van de adviescommissie een positief advies, maar de pot met subsidiegeld was niet toereikend om de subsidie ook toe te kennen. Daarop werd besloten hen tijdelijk uit een ander potje te subsidiëren.

Een aangenomen motie van onder andere D66-raadslid Aline Knip zorgt ervoor dat nieuwe toekomstscenario’s voor het landhuis en landgoed Oud Amelisweerd onderzocht gaan worden.

Knip: "Amelisweerd is het best bezochte groengebied van de stad Utrecht! Het landhuis zelf is bovendien een prachtig rijksmonument en recent gerenoveerd. Ik wil dat het college gaat onderzoeken hoe het landhuis publiek toegankelijk kan blijven. Het zou fijn zijn als er ook plek blijft voor het museum wat er nu gevestigd is, ook dat moet het college gaan onderzoeken."

De culturele instellingen die wel een positief advies kregen, maar geen subsidie, krijgen een nieuw perspectief. Een tweede aangenomen motie van Knip werd breed gesteund in de Utrechtse gemeenteraad. Knip: "Instellingen als de Metaal Kathedraal en het Volksbuurtmuseum hebben een heel eigen plek in het Utrechtse culturele leven. Zij moeten behouden blijven."

Tip de redactie