Het Utrechtse café Vechtzicht aan de Anthoniedijk 1 moet per direct de deuren sluiten. De eigenaar en leidinggevende zijn niet langer van onbesproken gedrag volgens de politie. Ook was er al maanden sprake van overlast rond het café.

Dit heeft burgemeester Jan van Zanen besloten.

De burgemeester verwacht van horeca-ondernemers dat zij zich op fatsoenlijke wijze gedragen naar toezichthouders, hulpverleners, omwonenden, bezoekers en niet in aanraking komen met de politie.

Met de vergunning conformeren zij zich aan deze eisen en dragen zij zorg voor het woon- en leefklimaat rondom hun bedrijf.

Op grond van de aan hem verstrekte informatie kon Van Zanen niet anders dan besluiten de bestaande vergunning voor het bedrijf in te trekken en zodoende het bedrijf te sluiten. Het pand gaat zes maanden op slot omdat de burgemeester verwacht dat deze termijn nodig is om de rust in de buurt terug te laten keren.