Participeren gaat nu vaak nog via stadsgesprekken, bewonersavonden en brainstormsessies, maar binnenkort kan dit ook online. Althans, als de motie die raadsleden Queeny Rajkowski (VVD) en Reinhild Freytag (Student & Starter) donderdag indienen wordt aangenomen.

"We denken dat we online een grote groep mensen kunnen bereiken en laten meedenken die nu een beetje buiten schot blijft", vertelt Rajkowski. "Denk bijvoorbeeld aan studenten en jonge gezinnen die het druk hebben. Zij denken nu vaak niet mee over vraagstukken, terwijl ze misschien wel goede ideeën hebben."

Rajkowski heeft in de wandelgangen al een beetje geïnformeerd en verwacht dat zij en Freytag een meerderheid krijgen voor de motie. "Dan kan het zo snel mogelijk worden ingezet. De gemeente wil experimenteren met nieuwe vormen van participatie en ik denk dat dit idee hier goed bij zou aansluiten. Het moet niet veel moeilijker worden dan de mogelijkheid om een comment achter te laten bij gemeentelijke verordeningen", besluit het raadslid.