De VVD in Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van de tijdelijke transformatie van het oude gemeentekantoor aan de Ravellaan.

Begin 2015 is de transformatie gegund na het doorlopen van een procedure, maar de politieke partij vermoedt dat de aanbestedingsprocedure mogelijk ‘vervuild’ is door het gebruik van publieke middelen. In het pand is stadsrestaurant Kantien gevestigd.

De VVD maakt bekend dat het signalen heeft ontvangen dat er mogelijk eerder (subsidie-)afspraken zijn gemaakt met een van de biedende partijen. Dat zou in strijd zijn met de Wet markt en overheid en daardoor zou de aanbestedingsprocedure zijn verstoord: andere partijen hebben namelijk niet de mogelijkheid gehad om beroep te doen op gemeentelijke subsidiegelden en hadden daardoor geen eerlijke kans.

Raadslid Lex van Eijndhoven: “De VVD wil dat het college de regels over dergelijke openbare aanbestedingen gaat aanscherpen, zodat het niet mogelijk is dat een organisatie die zelf subsidie ontvangt van de gemeente kan mee dingen naar een openbare gemeentelijke aanbesteding.“