De gemeente Utrecht is van plan om eind dit jaar de regels omtrent subsidies voor straatfeesten aan te scherpen. Zo willen ze dat buurtbewoners het eten en drinken voor dit soort evenementen zelf gaan betalen.

Volgens de raad kunnen bewoners dit namelijk prima zelf financieren. Een meerderheid van de gemeenteraad zou van mening zijn dat de gehele subsidie voor buurtfeesten moet verdwijnen. Vooral het CDA en de VVD pleiten voor afschaffing van de subsidie, die wordt betaald uit het Initiatievenfonds. Dit fonds is opgericht om Utrechters te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad.

Het college daarentegen vindt dat het organiseren van een buurtfeest wel voldoet aan de voorwaarden van het Initiatievenfonds en om die reden ook gesubsidieerd moet worden. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat de eigen inzet en cofinanciering steeds belangrijker wordt, waardoor de subsidie wel kleiner wordt.

Kosten

Als de subsidie voor buurtfeesten geheel afgeschaft zou worden, scheelt dat de gemeente een aanzienlijke som geld. Sinds de instelling van het Initiatievenfonds op 1 juli vorig jaar, is er vanuit de gemeente bijna 128.000 euro uitgegeven aan buurtfeesten.

De bedragen die per wijk zijn verstrekt verschillen echter wel. Zo werden in Overvecht twee buurtfeesten georganiseerd voor in totaal zo’n 650 euro, terwijl in Noordoost 96 feesten werden georganiseerd voor bijna 31.000 euro.