De fractie van GroenLinks in Utrecht heeft zich hard gemaakt voor een autovrij plein bij het stadhuis, bij de Korte Minrebroederstraat. GroenLinks wil dat het plein voor het stadhuis het domein wordt van voetgangers, groen en terrassen, nadat ondernemers rond het plein hierom hadden gevraagd. 

Onder andere Ubica, de Zaak en de Burgemeester hebben bij Weistra aangegeven voorstander te zijn van een autovrij beleid. Er zijn zelfs al plannen uitgetekend voor de herinrichting. Moet het stadhuisplein autovrij worden? Dat is de vraag.

Sander van Waveren, fractievoorzitter CDA Utrecht

"Het stukje Minrebroederstraat is in 2008 voor 350.000 euro heringericht, om dat nu weer op te gaan breken wordt mij te gortig. Er zijn een heleboel plekken in de stad waar investeringen nodig zijn in verkeersveiligheid, of achterstallig onderhoud. Dat is niet de keuze die het CDA maakt, wij stellen juist voor om geld voor het opknappen van de openbare ruimte te gebruiken om de verkeersveiligheid te verbeteren waar dat het meest nodig is: in De Meern en langs de Amsterdamsestraatweg bijvoorbeeld, maar ook in Lombok en Overvecht. Daar geven inwoners zelf aan dat de investeringen hard nodig zijn. Dat GroenLinks het geld wil uitgeven om een keurig plein op te knappen, waar toevallig de eigen fractie wekelijks op het terras zit, vind ik kortzichtig. Ze zouden eens wat verder moeten kijken dan de binnenstad. Overigens is er best wat te bereiken door de regels voor de terrassen hier te verruimen: dat kost niks en als er minder ruimte is voor auto’s gaan die vanzelf rustiger rijden. Bovendien kunnen de trouwauto’s dan nog gewoon bij het stadhuis komen."

Tom Broekman, eigenaar De Rode Winkel en Thom Broekman

"Ik ben er voorstander van om het plein bij het Stadhuis, de Korte Minrebroederstraat en de Ganzenmarkt autovrij te maken, ondernemers ruimte geven om te ondernemen. In het horecabeleid van de gemeente Utrecht is de ‘sky the limit’. Dit plein is bij uitstek geschikt voor horeca. Als het autovrij wordt, zijn de mogelijkheden legio. Verder maakt de fietsenstalling onder het stadhuis het bezoekers mogelijk hun fiets netjes weg te zetten, waardoor van overlast door geparkeerde fietsen geen sprake hoeft te zijn. De horeca kan een kwaliteitsslag maken, zeker als de gemeente erop toeziet dat de openbare ruimte schoon, veilig, heel en aantrekkelijk blijft. Handhaving is inherent aan een leefbare binnenstad. Ik wens de huidige en toekomstige ondernemers veel succes op deze bijzondere locatie."

Jos de Winter, uitbater Nieuwe Dikke Dries

"Ik ben al enkele jaren betrokken bij de plannen voor het herinrichten van het Oudkerkhof. Andere ondernemers uit de buurt en ik hebben de gemeente vorig jaar laten weten dat het autoluw en parkeerluw mag worden. Autovrij is voorlopig geen optie voor ons, wellicht in de toekomst. Indien de plannen van GroenLinks worden uitgevoerd, heeft dat gevolgen voor het hele verkeersbeeld. Met name bij Minrebroederstraat, Annastraat en Oudkerkhof. Wordt de Annastraat de verbinding met Oudkerkhof? Een hilarisch idee… Of is het een truc om Oudkerkhof toch autovrij te maken, ondanks de wensen van de ondernemers? De gemeente bekijkt alle mogelijkheden. Ik ben benieuwd."

Thijs Weistra, raadslid GroenLinks en indiener van het plan

"Het belangrijkste is ruimte voor de fietsers en voetgangers. Denk aan de Neude, daar zat vroeger een grote parkeerplaats – dat is niet meer van deze tijd. Ondernemers hebben zelfs uit eigen initiatief plannen laten ontwerpen, het plein kan zoveel mooier en leefbaarder. Dit is het juiste moment om het plein autovrij maken, omdat er gesprekken zijn over de uitbreiding van het voetgangersgebied. Het stadhuisplein is de laatste tijd al opgeknapt, maar lijkt soms vol te staan met busjes. Dat past niet bij een locatie met mooie terrassen. Ik ben erg voor een innovatieve manier van bevoorraden, zoals dat ook al gebeurt op de Neude. Je kunt niet zeggen dat andere plekken in de stad een verandering harder nodig hebben. Dat is een vals dilemma; het is namelijk niet of-of, maar en-en."