De stichting AlFitrah moet een jaar huurachterstand van 214.736 euro betalen aan de huidige en vorige eigenaar van het pand aan de Pahud de Mortagnesdreef in Utrecht, zo oordeelt de rechtbank.

De eigenaren spanden samen een kort geding aan tegen de stichting omdat AlFitrah in 2016 nog geen huur heeft betaald. Op de zitting zijn de partijen het eens geworden dat de totale huur voor 2016 214.736 euro bedraagt.

De oude en de nieuwe eigenaar hebben ieder recht op een bedrag van 107.368 euro.

AlFitrah stelt dat zij geen huur meer hoeft te betalen omdat zij overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van het pand. Tijdens de onderhandelingen over de aankoop zou geen huur betaald hoeven te worden.

Afspraken

De kantonrechter oordeelt echter dat de betaling en levering van het pand voortdurend onderwerp van gesprek is geweest, maar dat er geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden. Uit het dossier blijkt dat deze afspraken niet gemaakt zijn, maar juist dat er steeds is gecommuniceerd over het betalen van achterstallige huur.

De eigenaren hebben de kantonrechter verzocht om een vordering tot ontruiming van het pand toe te wijzen. De omvang van de huurachterstand is zodanig dat dit zou kunnen leiden tot ontruiming.

AlFitrah heeft echter investeringen gedaan in het pand en aanbetalingen op de koopsom. De kantonrechter oordeelt daarom dat het pand alleen ontruimd mag worden als de achterstallige huur van de nieuwe eigenaar niet binnen veertien dagen is betaald.