De gemeente Utrecht is druk met de de definitieve inrichting voor 'het nieuwe centrum' op het huidige Jaarbeursterrein. Hier moet over een paar jaar een nieuwe, moderne stadswijk verrijzen. 

De gemeente heeft hiervoor afgelopen 24 september een stadsgesprek laten plaatsvinden waar zo’n honderdvijftig bewoners, belanghebbenden en experts op zijn afgekomen. Uit dit gesprek zijn nu elf conclusies getrokken. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt.

1. Naam

Eerste conclusie is dat de werktitel 'het nieuwe centrum' de lading niet dekt. Er wordt geopperd om de wijk Beurskwartier te noemen omdat de plek een uitbreiding van het centrum wordt. Het is niet de bedoeling om van de wijk een nieuw businessdistrict te maken, maar juist een versterking van de centrumfunctie met cultuur, creatieve industrie, entertainment, boetiekachtige retail.

2. Publiekstrekker

Ook wordt er nog gezocht naar een publiekstrekker. In eerdere stadia werd al eens geopperd over een monorail of een reuzenrad. Dit lijkt voorlopig niet haalbaar. Er wordt nu gekeken naar een kunsthal, een food festival of een ‘fijne buitenruimte met een paviljoen voor leuke dingen’.

3. Bewoners

Er zou gebouwd moeten worden voor zoveel mogelijk verschillende mensen: gezinnen, starters, maar ook sociale huur en dure penthouses. Daarnaast moeten er verrassende en betaalbare werkruimtes voor kleine ondernemers komen.

4. Hoogte

Opvallend aan het stadsgesprek was de verdeelde mening over de hoogte voor de nieuwe wijk. Ondanks dat een meerderheid best vindt dat er hoog gebouwd mag worden, was er verdeeldheid over de vraag of dit ook hoger dan de Dom moet zijn. De helft van de zaal was voor en de andere helft tegen.

5. Stadsstraat

Wat voor een weg er naar het vernieuwde Westplein en nieuwe Lombokplein moet leiden is nog niet duidelijk. De keus is tussen een geïntegreerde stadsstraat en een gescheiden verkeerssysteem. De zaal wilde dat de gemeente deze plannen nog verder gaat uitwerken.

6. Ooghoogte

De beleving van de stad vanuit ooghoogte werd heel belangrijk gevonden door de deelnemers van het stadsgesprek. "We zullen een eerste stap zetten met het maken van plekken door placemaking. Hiervoor ontwikkelen we momenteel een set van spelregels om de hiervoor komende twee jaar beschikbare twee miljoen verantwoord uit te geven", zo laat de gemeente weten.

7. Groen

Er wordt nog druk gepraat over de hoeveelheid groen in het gebied. Er wordt geopperd voor een stadspark ter grootte van het Lepelenburg, maar of dit haalbaar is, blijft nog even de vraag.

8. Auto

Er wordt gekozen voor fietsers en voetgangers in de nieuwe wijk. De gemeente wordt zelfs
aangemoedigd ambitieus te kiezen. De fietser en voetganger centraal stellen wordt als logisch gezien, gezien de forse verstedelijkingsopgave.

9. Energie

De wijk moet energieneutraal worden. Hoe dit precies gaat gebeuren, kan nog niet gezegd worden. De gemeente wordt hiervoor geadviseerd om in de 'kopgroep wat innovaties betreft' te blijven.

10. Parkeren

Het huidige plan voor de parkeerplekken aan de overzijde van het Merwedekanaal en de parkeergarages langs de Catharijnesingel, samen met die van de Grifthoekgarage en Vaartserijn worden als voldoende geacht voor de nieuwe wijk. In het Beurskwartier moet de aandacht met name liggen op fietsers en voetgangers.

Er moet in de uiteindelijke structuurvisie voor het gebied veel aandacht besteed worden aan hoe het Lombokplein en het Beurskwartier goed met de omgeving worden verbonden. Het agenderen van een extra fietstunnel onder het spoor door van de Jeremias de Deckerstraat naar de Nicolaas Beetsstraat wordt als een belangrijke toevoeging van het fietsnetwerk gezien.

11. Overheid

Wat in het stadsgesprek naar voren kwam is dat er, naast een regisserende en faciliterende overheid, de behoefte is aan meer 'eigenaarschap' in het gebied. Het Beurskwartier wordt tot nu toe ervaren als een anoniem gebied, dat nauwelijks betekenis heeft voor de Utrechters, maar wel voor Utrecht.

De gemeente benadrukt dat de samenvatting beknopt is. Maar wil desalniettemin eind januari de concept-structuurvisie vrijgeven voor inspraak. Medio december wordt er nogmaals een gesprek met de stad aangegaan over de te maken keuzes.

Meer informatie over het stadsgesprek is hier te vinden.