Er komen geen sociale woningen in de toekomstige woonhaven aan de Kanaalweg en het Merwedekanaal. Dat heet het Utrechts college laten weten naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad. 

Het Merwedekanaal krijgt een nieuwe haven met daaromheen 167 woningen en horeca. Er moeten verschillende typen huizen komen; woon-werk units, starters appartementen, één-kamerflats, 3-4 kamer appartementen, lofts, luxe toren appartementen, penthouseflats en luxe havenappartementen. In totaal moet er plek komen voor 350 bewoners.

Het toevoegen van sociale woningen aan het plan zou twee jaar vertraging gaan opleveren. En dat acht het college niet wenselijk gezien de grote druk op de Utrechtse woningmarkt.

Privéhaven

Ook laat het college weten dat de haven een privéhaven wordt, waarvan uitsluitend de bewoners van de omliggende woningen gebruik kunnen maken. "Daarnaast zal ook in de gebruiksregels van het bestemmingsplan opgenomen worden dat de haven uitsluitend gebruikt mag worden door bewoners", aldus het college.