Van alle basisscholen vraagt 94 procent subsidie aan voor cultuureducatie, bij middelbare scholen is dat 80 procent. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente Utrecht op nieuw beleid dat sinds twee jaar is ingevoerd. 

Sinds twee jaar moeten scholen dit zelf regelen en wordt cultuureducatie niet meer geregeld via het Utrechts Centrum voor de Kunsten. De subsidieregeling 'Cultuur voor ieder kind' houdt in dat subsidie voor cultuureducatie rechtstreeks aan de scholen wordt toegewezen en niet meer aan een culturele aanbieder. Uit de evaluatie blijkt dat de scholen de regie voor de invulling van het cultuuronderwijs oppakken.

Uit de evaluatie blijkt verder dat er meer samenhang in het aanbod voor leerlingen is. Ook de verhouding tussen scholen en culturele aanbieders is geïntensiveerd. Daarnaast geven de scholen aan blij te zijn met de opbrengsten voor de leerling, de leerkrachten, voor de school als geheel en voor de buurt.