Het gebouw van de Universiteit Utrecht (UU) aan het Janskerkhof 12 is 'asbestveilig' verklaard, nadat er vorige week asbest in was aangetroffen. Het gebouw is hierdoor een kleine week niet toegankelijk geweest.  

Afgelopen dinsdag sloot UU de locatie Janskerkhof 12 om een extra onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest. De reden hiervoor was een rapport van een recent uitgevoerd asbestonderzoek, waarin een concentratie asbestdeeltjes gemeld werd.

De afgelopen week heeft de UU een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een grondig onderzoek in het gehele gebouw te doen naar mogelijke blootstellingsrisico’s als gevolg van asbest. De conclusie van dit tweede onderzoek is dat het gebouw asbestveilig is.

Er zijn wel asbesthoudende materialen aanwezig in het gebouw, maar deze bevinden zich geïsoleerd, op plekken buiten de ruimten die voor gebruikers toegankelijk zijn.