Gemeente tevreden over herinrichting ’t Goylaan

De gemeente is tevreden over de veelbesproken herinrichting van ’t Goylaan. Nu het gros van de werkzaamheden is uitgevoerd constateert de gemeente dat het autoverkeer beter doorstroomt. 

Wel constateert de gemeente dat er sprake is geweest van de nodige verkeershinder tijdens de verbouwingen van de drukke straat. Daarnaast was het vooral de eerste dag van de verbouwing een enorme chaos op de weg.

Dit zou zijn gekomen doordat het die dag landelijk gezien ook een extreem drukke dag was.

Medio juli is het voorrangsplein opgeleverd en in september zijn hier nog aanpassingen aan uitgevoerd. Tot en met december wordt hier nog aangewerkt. Deze kruispuntvorm is nieuw in Utrecht, niet eerder is er een voorrangsplein aangelegd. 

Monitoren gebruik

Het gebruik ervan wordt daarom gemonitord. Camerabeelden leveren 24 uur per dag de mogelijkheid om de situatie te beoordelen. Het verkeer zal even moeten wennen aan de introductie van een voorrangsplein, aldus de gemeente.

Tot en met november wordt er nog gewerkt aan de Zuiderbrug. Zolang dit gebeurt is er nog geen sprake van een eindsituatie. Het project is pas gereed nadat alle werkzaamheden  in december zijn afgerond. Er kan dus nog sprake zijn van enig overlast.

Tip de redactie