Gemeente pakt omstreden huisjesmelker Van Hooijdonk aan

De gemeente heeft de laatste weken uitgebreid onderzoek gedaan naar Utrechts beruchte huisbaas Marcel van Hooijdonk. Eerste resultaat: Mitros neemt het pand aan de Lomanlaan weer in eigen beheer na de constatering van een overlastgevende en illegale situatie.  

Aan de Lomanlaan worden stelselmatig Polen tijdelijk gehuisvest en dat brengt de nodige overlast met zich mee. Een huurder zei over de situatie: "De leefsituatie verslechtert met de dag. De arbeidsmigranten, voornamelijk jonge mannen, wonen hier voor enkele maanden. Ze wonen hier met groepen van zes in appartementen die bedoeld zijn voor twee à drie personen. Ze veroorzaken geluidsoverlast, maken veel troep, zowel binnen als buiten het gebouw en zijn vaak dronken. Wij als vaste bewoners spreken ze daar regelmatig op aan, maar het resultaat is vaak een grote mond terug en in een enkele keer heeft dat zelfs geleid tot verbaal én fysiek geweld."

Naar aanleiding hiervan werden er politieke vragen gesteld en heeft de gemeente een inspectie uitgevoerd en geconstateerd dat er sprake is van overbewoning en illegaal gebruik door kortdurende huisvesting van arbeidsmigranten.

De gemeente heeft met een last onder dwangsom eigenaar, huurder en onderhuurder opgedragen deze overlastgevende en illegale situatie te beëindigen.

Inspecties

Dit heeft erin geresulteerd dat eigenaar Mitros de samenwerking met huurder Van Hoooijdonk heeft opgezegd. Mitros neemt de verhuur en onderhoud van de panden nu weer op zich. De huidige huurders kunnen gewoon blijven zitten.

Daarnaast heeft de gemeente ook inspecties uitgevoerd bij andere panden in beheer van Van Hooijdonk.

Dwangsom

Hier heeft de gemeente feiten geconstateerd die wijzen op overtredingen van de afgegeven vergunning. Er zou maar één persoon per kamer voor korte termijn in mogen, maar dit gebeurt niet. De gemeente onderzoekt nu of het mogelijk is om evenals op de Lomanlaan 103-105 op korte termijn over te gaan tot handhaving.

De gemeente heeft hier vastgesteld dat er sprake is van kamerverhuur zonder dat hiervoor een vergunning is verleend. Ook hier is Van Hooijdonk met een last onder dwangsom opgedragen deze illegale situatie te beëindigen per uiterlijk 1 januari 2017. Bij de bepaling van deze termijn is rekening gehouden met de belangen van de kamerhuurders.

Tip de redactie