Europese subsidie voor Utrechts innovatieve aanpak asielopvang

Utrecht krijgt Europese subsidie voor de innovatieve opvang van asielzoekers die hier afgelopen jaar is geïntroduceerd. Dat heeft de gemeente laten weten.

De Utrechtse aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers en jongeren wonen, met daarnaast opleidingen en activiteiten voor asielzoekers en wijkbewoners. Utrecht gaat deze aanpak samen met partners realiseren aan de Einsteindreef in Overvecht.

Voorbeeld

Het concept dat 'Plan Einstein' heet, moet als voorbeeld gaan dienen voor andere Europese steden die te maken hebben met de opvang en integratie van asielzoekers. "De Utrechtse partners met wie we deze vernieuwende aanpak ontwikkelen, en wijzelf natuurlijk, zijn heel blij met deze Europese erkenning. In Plan Einstein kunnen asielzoekers hun leven weer oppakken en samen met Overvechters werken aan een betere toekomst voor asielzoekers en wijkbewoners”, aldus wethouder Kees Diepeveen.

Aanpassingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat momenteel aanpassingen uitvoeren aan het pand aan de Einsteindreef, om het voor huisvesting geschikt te maken. Deze werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan was voorzien.

Begin 2017 wordt er stapsgewijs begonnen met het in kleine groepen opvangen van asielzoekers. In het gebouw is plaats voor maximaal 400 asielzoekers. Bij afnemende instroom kan de opvang flexibel ingezet worden voor bijvoorbeeld extra jongeren of statushouders.

Tip de redactie