Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) waarschuwt voor de toename in het gebruik en de vergiftigingen van de partydrug 4-FA (4-fluoramfetamine). Het NVIC is sinds 2011 onderdeel van het UMC Utrecht.
 

Het NVIC meldt in hun jaaroverzicht van 2015 dat zogenaamde ‘nieuwe psychoactieve stoffen’ (NPS) steeds vaker worden gebruikt in Nederland. Deze stoffen worden pas sinds relatief korte tijd als drug gesynthetiseerd, aangeboden of gebruikt in het uitgaansleven.

Aangezien de chemische structuur van deze drugs nog verschilt van de bekende ‘klassieke’ drugs, vallen veel NPS (nog) buiten de Opiumwet. Vandaar de bijnaam ‘legal high’.

‘4-FMP is gevaarlijk’
Vorig jaar kwamen er 94 meldingen binnen van incidenten met NPS. In bijna de helft van die gevallen ging het over het gebruik van de stof 4-fluoramfetamine (4-FA of 4-FMP), bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Bij een aantal gebruikers kwamen zeer ernstige effecten als acuut hartfalen of een hersenbloeding voor.

Irma de Vries, internist-toxicoloog bij het NVIC waarschuwt daarom voor de drug: “4-FA is zeker geen veilig alternatief voor andere partydrugs. Hulpverleners bij festivals of evenementen moeten bij klachten van pijn op de borst en hevige hoofdpijn bedacht zijn op gebruik van 4-FA en doorverwijzen naar een spoedeisende hulp.”

Het NVIC is het kenniscentrum in Nederland voor vergiftigingen en 24/7 bereikbaar voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen.