Er is een speciale taskforce in het leven geroepen die het Utrechts college van B&W gaat adviseren over het tegengaan van polarisatie en radicalisering in de stad.
 

Een vast lid van die taskforce is onder andere Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Initiatiefnemers

Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, is het andere vast lid in de taskforce. De twee hoogleraren namen samen het initiatief voor de taskforce.

Het doel van de taskforce is om, vanuit een wetenschappelijk oogpunt, kwalitatief bij te dragen aan het beleid van de gemeente over radicalisering en polarisatie. Ook willen ze helpen met de uitvoering van het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’, dat in juni 2015 werd opgesteld.

Focus op onderwijs

De taskforce is ingesteld voor een periode van vier jaar. Ze hebben binnen het thema van polarisatie en radicalisering ieder jaar een andere focus, waarvoor dan tijdelijk ook andere Utrechtse deskundigen in de taskforce zullen plaatsnemen.

Tot eind volgend jaar ligt de focus op onderwijs. Daarom zullen tot die tijd ook Marja Blom (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht en Willibrord Stichting) en Eric van Dorp (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) toetreden tot de taskforce.