Op het plan voor de verbreding van de Ring Utrecht bij de A12 en A27 zijn in totaal 1.376 zienswijzen binnen. Dat blijkt uit een samenvatting van Rijkswaterstaat over de plannen voor de snelwegen rond Utrecht. 
 

De strekking van het verhaal is dat Utrechters niet geheel overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van het project en dat er een nieuw onderzoek zou moeten komen naar het nut van de verbreding. Ook wordt er gevreesd voor de aantasting van de natuur bij Amelisweerd en verslechtering van de luchtkwaliteit voor omwonenden.

Bewonersactie

Van de zienswijzen zijn er 365 afkomstig van een bewonersactie uit de Utrechtse wijk Hoograven. Zeshonderd omwonenden hebben met hulp van ‘Kerngroep bewoners Ring Utrecht’ een beklag gedaan en ruim 125 zienswijzen zijn ingestuurd door of namens bedrijven of organisaties.

Andere klachten gaan onder meer over geluidsoverlast, duurzaamheid, veiligheid en cultuurhistorie. GroenLinks is blij met de cijfers. "Utrecht zit niet te wachten op een minister die met 130 km/u op haar asfaltwagen onze lucht ongezonder maakt, het klimaat verder verslechterd en natuur verwoest. Het is tijd dat de minister haar prestigeproject in de prullenbak gooit.", aldus raadslid Thijs Weistra.

Lees de samenvatting hier.