Het Utrechts college is niet blij met het nieuwe puntenstelsel dat het Rijk op Prinsjesdag heeft geïntroduceerd. Hierin staat dat huurwoningen in Amsterdam en Utrecht die kleiner zijn dan 40 vierkante meter duurder mogen worden. 

Dat heeft wethouder Paulus Jansen laten weten.

Door een aanpassing in het woningwaarderingsstelsel kunnen in de regio’s Utrecht en Amsterdam extra punten toegekend worden aan huurwoningen kleiner dan 40 vierkante meter. Hierdoor zijn deze woningen automatisch te liberaliseren en is een huurprijs boven de 710 euro mogelijk.

"Het college is geen voorstander van deze maatregel", schrijft Jansen in een brief aan de gemeenteraad. "Onze verwachting is dat dit niet gaat leiden tot meer woningen, maar wel tot duurdere nieuwbouwwoningen. Voor de volledigheid wil ik daar aan toevoegen: de maatregel geldt voor nieuw te bouwen woningen. Op bestaande huurwoningen en bestaande huurwoningen heeft deze maatregel geen effect."

Studentenbonden

Eerder lieten ook al verschillende studentenbonden weten de nieuwe wet af te keuren. Volgens de bonden kunnen studentenkamers tot wel 150 euro duurder worden in Utrecht. Voor hen heeft Jansen slecht nieuws.

"Wij achten de kans klein dat de maatregel wordt teruggedraaid. De maatregel is aangekondigd in dit voorjaar, en heeft via een ‘voorhangprocedure’ de instemming gekregen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de besluitvorming in de Kamer heb ik eerder dit jaar geprobeerd om de maatregel tegen te houden."

Verzacht

Dit is echter niet gelukt. "Dit alles heeft niet geleid tot het terugdraaien van de maatregel. Wel is de maatregel enigszins verzacht. Dat wil zeggen dat de maatregel geldt voor nieuw in te dienen bouwplannen. Dat biedt de gemeente wel enige mogelijkheid om met de ontwikkelaar of belegger in gesprek te komen over het prijsbeleid", besluit de wethouder.