De 'doorsluis-praktijken' van huisbaas Marcel van Hooijdonk zijn voor de VVD reden voor vragen aan het Utrechts college. De partij wil een structurele oplossing voor deze praktijken.

In september deed DUIC uitgebreid verslag van de gang van zaken in een pand aan de Lomanlaan. Hier worden stelselmatig Polen tijdelijk in gehuisvest en dat brengt de nodige overlast met zich mee. Een huurder zei over de situatie: "De leefsituatie verslechtert met de dag. De arbeidsmigranten, voornamelijk jonge mannen, wonen hier voor enkele maanden."

"Ze wonen hier met groepen van zes in appartementen die bedoeld zijn voor twee à drie personen. Ze veroorzaken geluidsoverlast, maken veel troep, zowel binnen als buiten het gebouw en zijn vaak dronken. Wij als vaste bewoners spreken ze daar regelmatig op aan, maar het resultaat is vaak een grote mond terug en in een enkele keer heeft dat zelfs geleid tot verbaal én fysiek geweld."

Ook haalt de VVD een situatie aan de Nachtegaalstraat aan waarbij huurders van een (winkel)pand al jaren tussen de verrotte kozijnen en lekkages moeten leven.

De partij hoopt tot slot dat het college wil gaan onderzoeken of deze mate van onveiligheid in eigen huis en ervaringen van huisvredebreuk aanknopingspunten kunnen zijn voor structureel ingrijpen door de politie.