Een kleine natuurramp is in aantocht in Utrecht. Van ruim twintigduizend Essen is de helft ziek en waarschijnlijk wordt de rest van deze boomsoort dat ook op den duur. Het overgrote deel gaat dit niet overleven.

De komende jaren zal tot negentig procent van de besmette Essen sterven aan de Essentaksterfte (ETS).

Dat heeft wethouder Kees Geldof laten weten. De verwachte jaarlijkse uitval van essen in Utrecht zal waarschijnlijk tussen vijf en vijftien procent liggen en kan langer dan tien jaar in beslag nemen.

De gemeente is nog druk met het uitzoeken van de oorzaak en het precieze aantal bomen dat besmet is met ETS. De ETS is één van de ziektes die fataal zijn voor bomen. Volgens de gemeente is het nu nog niet in te schatten wat het effect van de ETS is op het essenbestand in Utrecht.

Geen redding

"De essen die door de ziekte aangetast zijn zullen als gevolg ervan uiteindelijk afsterven", laat Geldof weten. "Er is op dit moment geen mogelijkheid om de ziekte te voorkomen of te genezen. In andere landen werden sterftepercentages geconstateerd van 80 tot 90 procent."

De schimmel verspreidt zich via de lucht en tast als eerste het blad aan. Niet snel hierna worden bladsteel en takken aangetast, met als mogelijk gevolg dat er bladverlies optreedt en grote gedeeltes van de kroon afsterven.

Schattingen

Uit een eerste steekproef die de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat waarschijnlijk de helft van Utrechtse Essen al besmet is met ETS. In het bos van Amelisweerd (tweeduizend Essen) is dit nog veel erger en wordt er een schatting gemaakt van 80 procent zieke bomen. Dit is fors hoger dan het gemiddeld aantal aangetaste essen van de gemeente Utrecht. Vooral zeer jonge bomen en bomen ouder dan tachtig jaar zijn ziek.

Volgens de steekproef is het opmerkelijk dat bijna een kwart van de zieke bomen een zware aantasting vertoont, dat is veel hoger dan gemiddeld. Bij sommige bomen is ook de honingzwam aangetroffen. Deze bomen zijn ernstig verzwakt en staan in de meeste gevallen langs voetpaden, hierdoor vormen deze bomen een groot risico voor de veiligheid.