Op de Biltstraat in Utrecht worden op twee kruispunten de verkeerslichten aangepast. Het gaat om de kruispunten bij de Poortstraat/Sweelinckstraat en de Kruisstraat. De werkzaamheden zijn in oktober en nemen ongeveer twee weken in beslag.

Op de kruispunten hebben veel weggebruikers aangegeven de stoplichten als hinderlijk te ervaren. Vooral automobilisten staan vaak lang op niks te wachten. De gemeente gaat nu om de doorstroming en de verkeersveiligheid te vergroten de kruispunten en de verkeerslichten onder handen nemen.

De werkzaamheden starten begin oktober en duren twee weken. Tijdens de graafwerkzaamheden blijven de routes bereikbaar maar kan er wat overlast voor het verkeer ontstaan.