Het Catharijnehuis gaat niet verhuizen. Dat heeft het Utrechtse college bekend gemaakt. Nadat er veelvuldig overlast werd gemeld bij de dagopvang in de Catharijnesteeg heeft de gemeente verkenning gedaan naar een alternatief. Dat heeft geen andere locatie opgeleverd die meer geschikt is dan de huidige.

De dak- en thuislozen die regelmatig in het Catharijnehuis verblijven veroorzaken regelmatig overlast in de buurt. Die leidt er wel toe dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten worden voor de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Ook is er geconstateerd dat de huidige locatie beperkingen met zich meebrengt. De gemeente gaat kijken of het mogelijk is om de opvang in het huidige pand te verbeteren.

Ook baart het de gemeente zorgen dat er geen deurbeleid is bij het Catharijnehuis. Zo komen er nu nu nog teveel bezoekers die de druk op en rond het Catharijnehuis onnodig vergroten en waarvoor in de stad betere voorzieningen beschikbaar zijn.

Om de situatie te verbeteren gaat de gemeente op korte termijn een aantal maatregelen doorvoeren. Zo mag er vanaf heden niet meer in de Catharijnesteeg worden rondgehangen door bezoekers van de opvang, gaat er intensiever samengewerkt worden met instanties als de politie en de beheergroep en zal er ook stapsgewijs een actiever deurbeleid worden ingevoerd.